Administrationsskifte til ATB
Et administrationsskifte til ATB
Mange nye kunder fortæller os, at vi i realiteten tilbyder en administrationsydelse, der ligger langt udover det niveau og de ydelser, de hidtil har modtaget og dette til en meget konkurrencedygtig pris. Dette er selvfølgelig et gevaldigt skulderklap til vores virksomhed og noget, der altid får os til at stræbe endnu højere.

Et administratorskifte kræver planlægning og nøje tilrettelæggelse. Derfor har vi hos ATB udarbejdet en særlig projekt-metodik og checkliste, der tilsikrer, at alle nye kunders forhold bliver klarlagt, belyst og håndteret professionelt i processen. Tillige tager ATB det overordnede ansvar for, at vores administratorskifte altid gennemføres til den aftalte tid og på forsvarlig vis.

Administrationsaftalen
I administrationsaftalen defineres omfanget af den administrationsydelse som ATB skal levere. Tillige beskriver administrationsaftalen de generelle betingelser for samarbejdet. ATB's administrationsaftaler er alle udarbejdet på basis af Ejendomsforeningen Danmarks standard kontrakter og er herefter tilpasset ATB's særlige administrationskoncept samt specifikke kundeønsker og behov, hvorfor ikke to kontrakter er ens.

Hos ATB udsender vi nærmest som principsag ikke et administrationstilbud førend, at vi har fået en forståelse af de krav og ønsker, som den enkelte kunde har til vores administration. Vi tror på, at vores kunder ønsker et langsigtet samarbejde og det er vi også parate til at investere nogle ressourcer i. Det kræver selvfølgelig lidt ekstra af begge parter, men det er vi i hvert fald indstillet på.

 
 
Firma profil  
  Læs lidt om hvem vi er, hvad vi laver og hvad vi står for.
 
Idégrundlag
  Hvad kendetegner ATB ejendomsadministration.
 
Administrationsskifte
  Et administratorskifte kræver planlægning og tilrettelæggelse.
 
Referencer
  Hos ATB tror vi på, at glade og tilfredse kunder skaffer os nye kunder, som vi kan gøre glade.
 
 
 


Copyright © 2001 - 2019 ATB ApS - Alle Rettigheder Forbeholdes